Wykłady – Kalendarz

Dla lekarzy

Data Tytuł wykładu Lekarz

28 listopada 2013

Nadciśnienie tętnicze  patogeneza, diagnostyka i leczenie w obliczu wytycznych ESC/ESH 2013

dr hab.med. Anna Posadzy-Małaczyńska

12 grudnia 2013

Ocena ryzyka NZK w oparciu o 12-odprowadzeniowy EKG

dr hab.med. Krzysztof Błaszyk

9 stycznia 2014

Zmiany EKG w Ostrym Zesp. Wieńcowym. Praktyczne aspekty diagnostyki różnicowej

dr hab.med. Krzysztof Błaszyk

 

 

 

Dla pacjentów 

Data Tytuł wykładu Lekarz

4 grudnia 2013

Jak uniknąć zawału serca?

Agnieszka Graczyk-Szuster

Beata Feldmann